Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

#StandWithUkraine

ĒDIENKARTE

4. - 8. decembris

1. - 4.kl.   5. - 12.kl.

 

   

Mazsalacas vidusskolas jaunais Erasmus+ projekts “Zaļā klase” sācies ar ēnošanas vizīti Rakveres privātajā ģimnāzijā. Augustā vēl pirms mācību gada 5 administrācijas darbinieki un pedagogi devās iepazīties ar kaimiņu valsts skolu, uzzināt, kā tur tiek plānots mācību darbs.

Rakveres privātā ģimnāzija atstāja brīnišķīgu iespaidu gan ar pārdomāto un sakopto vidi, gan arī to, kādas priekšrocības saimniekošanā tomēr ir privātskolas statusam. Skola izmanto dabīgus materiālus, krāsas, mazajā skoliņā līdz 5.klasei telpās nav jauno tehnoloģiju, projektoru, lai bērni pavadītu pēc iespējas mazāk laika to ietekmē. Skola nesen nopirkusi bijušo sadzīves pakalpojumu ēku, kur moderni iekārtoti mājturības un tehnoloģiju kabineti. Direktore runāja par vajadzību izbūvēt 3.stāvu un terasi. Tūlīt arī sāksies skolas zāles pārbūve. Tāpat mūs interesēja kaimiņu pieredze āra nodarbībās. Direktore iepazīstināja ar būvprojektu, kas paredz sporta stadiona pārbūvi, zaļās klases izbūvi un labiekārtotu teritoriju. Plānā iegādāties arī pie skolas esošo bijušo “partijas namu”, lai visiem pietiktu vietas, jo kopš pilsētas dome pirms gada vairāku vidusskolu vietā uzbūvējusi vienu ģimnāziju, privātajā ģimnāzijā skolēnu skaits 10.klasē audzis no apmēram 40 uz 70. Jāpiebilst, ka, lai arī skolai ir privātskolas statuss, par mācībām nav jāmaksā. Skola iztiek ar valsts piešķirto dotāciju.

Tikāmies arī ar mācību priekšmetu skolotājiem, pārrunājām metodes un ikdienas darbu. Interesanta šķita doma par to, ka uz otru gadu neatstāj, bet nesekmīgajiem ir papildus jāstrādā mācību gada laikā, pagarinātajā gadā vasarā. Ja to nevēlas darīt, tad privātskolā mācīties nevar. Skola papildus vidējai izglītībai piedāvā arī IT, robežsardzes novirzienu sadarbībā ar nozares speciālistiem.

Šim projektam 2023-1-LV01-KA122-SCH-000145020 piešķirts 44125,00 eiro Erasmus+ līdzfinansējums. Projekta laikā 15.06.2023.-14.12.2024. paredzēts apmeklēt pedagogu kursus ES, doties ēnošanas vizītē uz skolu Lietuvā, kā arī plānota viena skolēnu grupas mobilitāte.