Pieejamības rīki

Mazsalacas vidusskola

Mūsu vērtības - ATBILDĪBA, CIEŅA, DROSME

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

image3 image4

 

0810.-14.10.2023. pieci Mazsalacas vidusskolas skolēni un 2 pavadošie skolotāji piedalījās Erasmus+ projekta “ES mākslas laboratorija nākotnei” 4. mobilitātē Beļģijā, kur mūs viesmīlīgi uzņēma MSKA Roeselare vidusskola. Nedēļas ietvaros guvām priekšstatu par skolas darbību. Skolēni, dzīvojot viesģimenēs, guva pieredzi beļģu ikdienas gaitās un varēja iekļauties vietējā kultūras dzīvē. Devāmies ekskursijās uz Kortreiku un Brigi, kur viesojāmies mākslas muzejos, iepazināmies ar vietējās arhitektūras īpatnībām, tuvāk iepazinām Bauhaus stilu. Bija iespēja iepazīties ar Briges pilsētas mēru un viesoties vienā no labākajām datorgrafikas un datorspēļu skolām pasaulē - DAE Hovest Kortreikā.

Šis brauciens skolēniem deva plašāku kultūras izpratni, deva papildus valodas zināšanas un dziļāku ieskatu dažādos mākslas veidos.  

Pavadošajaiem skolotājiem tā bija lieliska piezedze viesoties mākslas muzejos, iepazīties ar beļģu kolēģiem un izprast viņu ikdienu skolā un mācīšanas metodes.

Šim projektam Mazsalacas vidusskolai piešķirts 49365,00 eiro Erasmus+ finansējums. Projekta realizācija 01.09.2022.-31.08.2024.

https://docs.google.com/document/d/16xjAy44BQjlTNwWlfOMvQDRtXNfq8YtJmR7SuhMjZu0/edit?usp=sharing