Pieejamības rīki

Mazsalacas vidusskola

Mūsu vērtības - ATBILDĪBA, CIEŅA, DROSME

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

http://viaa.gov.lv/library/images/txt_20/Lidzfinanse_Erasmus_progr_small.png 

15.-21.05.2023. Erasmus+ projektā “Eiropas mākslas laboratorija nākotnei” Mazsalacas vidusskola uzņēma viesus no Francijas, Beļģijas, Itālijas un Portugāles. 

Projekta nedēļas galvenās tēmas bija zaļā klase skolā un vides nozīme arhitektūrā. Nedēļas laikā kopīgi uzzinājām par salmu paneļu ražošanu, paviesojāmies jau uzbūvētā salmu paneļu mājā, pabijām “Salā” Ungurpilī, kur uzzinājām par pasīvās ēkas būvniecību, dabīgo materiālu izmantošanu, apmeklējām Amatciemu, kur uzzinājām par visa modernā ciema izveides koncepciju, to integrējot apkārtējā dabā. Tāpat arī darbojāmies ar dabas materiāliem, gatavojot vaska sveces, aužot niedru galda sedziņu, jo jaunā ‘Bauhaus’ būtība ir vērsta arī uz estētisku vidi, mūsu labsajūtu tajā. Guvām idejas dažādām aktivitātēm ārā, tai skaitā pilsētvidē, kā rezultātā nedēļas noslēgumā, projekta dalībniekiem čakli skrūvējot, tapa Mazsalacas vidusskolas zaļā klase. Pēc labi padarīta darba devāmies laivu braucienā pa Salacu.

Šim projektam Mazsalacas vidusskolai piešķirts 49365,00 eiro Erasmus+ finansējums. Projekta realizācija 01.09.2022.-31.08.2024. 

Link to the video (Making the outdoor chairs)