Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

#StandWithUkraine

ĒDIENKARTE

4. - 8. decembris

1. - 4.kl.   5. - 12.kl.

 

http://viaa.gov.lv/library/images/txt_20/Lidzfinanse_Erasmus_progr_small.png      

 

Šā gada 5. janvārī Mazsalacas vidusskola dalījās savā Erasmus+ pieredzē ar Staiceles pamatskolu.

Stāstījām par aktuālajiem projektiem, tai skaitā, savu koordinēto Erasmus+ projektu “Literatūra svešvalodu stundās”, kur, sadarbojoties ar partnerskolām Igaunijā, Itālijā un Turcijā, mācāmies par literatūras izmantošanas veidiem svešvalodu mācību stundās. Šim projektam piešķirts 120000,00 eiro Erasmus+ līdzfinansējums. Projekta realizācija 01.09.2022.-31.08.2024.