Pieejamības rīki

Mazsalacas vidusskola

Mūsu vērtības - ATBILDĪBA, CIEŅA, DROSME

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

A close up of a logo

Description automatically generated

 

„Let Me Show You Around“ Erasmus+ projekts 2019-1-LV01-KA229-060432_1

PORTUGĀLE 14.11.2021. - 21.11.2021.

 

Novembrī jau nākamā 4 vidusskolēnu grupiņa ar pavadošajiem pedagogiem devās trešajā Erasmus+ projekta mācību mobilitātē uz saulaino Portugāli - Vila Nova de Gaiju pie Porto. Galvenā tēma - vide.

Projekts sākās ar vietas iepazīšanu. Porto un Vila Nova de Gaija, kas katra izvietota savā Doro upes krastā paliks atmiņā ar neaizmirstamiem skatiem gan dienā, gan vakarā. Projekta ietvaros iepazinām partnerskolu, diskutējām par vides problēmām, mācījāmies no viņu eko skolas pieredzes, kā arī praktiski piedalījāmies talkā Atlantijas okeāna krastā. Uzzinājām par vietējo fonu un flauru, apskatījām dažādu sugu dzīvniekus okeanārijā. Skola īsteno vērtīgu iekļaujošu projektu, kur skolēni ar īpašām vajadzībām apgūst praktiskas, dzīvei noderīgas iemaņas - ir dzīvnieki, dārzs, sava kafejnīca, kas piepildījusi kāda sapņus. Apmeklējām muzejus un uzzinājām vairāk par valsti. Nedēļas laikā guvām priekšstatu par portugāļu skolu, tradicionālajiem ēdieniem, dabu un viesmīlīgajiem cilvēkiem. 

Projekta izdevumus 33195,00 eiro apmērā pilnībā finansē Erasmus+ programma.

 

[Zemāk ir redzamas bildes]