Pieejamības rīki

Mazsalacas vidusskola

Mūsu vērtības - ATBILDĪBA, CIEŅA, DROSME

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

   Projekta “Mana profesija” galvenais mērķis ir mudināt jauniešus studēt viņiem interesējošās profesijas, lai savu karjeru viņi attīstītu Latvijas uzņēmumos. Projektā galvenā mērķauditorija ir jaunieši, tādēļ vēlamies uzrunāt Jūs, lai mēs varētu veicināt jauniešu līdzdalību tieši Jūsu novada skolās. 

   Projekta ietvaros tiks īstenota radoša aktivitāte jeb foto konkurss. Jaunieši izpēta dažādas profesijas un ar saviem viedtālruņiem, uzņem attēlus, kas atspoguļo profesiju, kādā vēlētos darboties nākotnē. Tad šo attēlu mēs publicējam mūsu mājaslapā (manaprofesija.lv), kur notiek balsošana par skolēnu darbiem. Labākos attēlus, kuri saņems vislielāko balsu skaitu mēs izveidosim kanvās, kas būs daļa no ceļojošas izstādes.

Skatīt video   ==> ŠEIT <==