Pieejamības rīki

Mazsalacas vidusskola

Mūsu vērtības - ATBILDĪBA, CIEŅA, DROSME

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

Vidusskolēnu Erasmus+ projekts “Let me show you around” 2019-1-LV01-KA229_060432 sācies ar skolotāju mācīšanos.

Novembra beigās partnerskolu skolotāji no Grieķijas, Igaunijas, Itālijas, Latvijas devās uz Kanelašas skolu Portugālē, lai 3 dienas mācītos no portugāļu pieredzes. Kanelašas skola realizējusi vairākus eTwinning projektus, ieguvusi nacionālo eTwinning balvu 2018. un eTwinning atzinības zīmi 2019.-2020. Tā kā Erasmus + projekta īstenošanā izmantosim eTwinning platformu, tad seminārā ne tikai uzzinājām par Kanelašas skolas pieredzi, bet arī praktiski sākām darbu pie sava projekta, mācoties procesā. Izmēģinājām arī dažādas aplikācijas un programmas kā, piem. Padlet un Tricider, kas noderēs, projekta īstenošanā. Pēc semināra izmantojām laiku, lai strādātu pie projekta tuvāko aktivitāšu plānošanas un vienotos par vērtēšanas rīkiem. Vakarā devāmies kopīgā ekskursijā pa tuvējo Porto.

Kanelašas skolas platība ir vairāku futbola laukumu lielumā. Tā ir plaša, gaiša, tai pat laikā samērā vēsa. Šajā gadalaikā telpās nācas uzturēties virsjakās, jo apkure skolai izmaksā pārāk dārgi. Skola ir viena no pirmajām ekoskolām valstī, realizē dažādus projektus. Pašlaik skolas teritorijā bija atvēlēta vieta vistām. Skolēni pievērš uzmanību vides problēmām, aktuālas ir rūpes par okeānu.

Mācībās piedalījās Krišjānis Penka un Vineta Tiltiņa. Projektu koordinē Mazsalacas vidusskola.

Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Savienība, piešķirot tam 33195,00 eiro.