Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

Vārda dienu šodien svin: Ildze, Ilze, Izolde

Datums: 2015.gada 7.decembris

Darba kārtība:

 1. Iepazīšanās ar Skolas padomes jauno sastāvu
 2. Skolas padomes reglamenta apspriešana un apstiprināšana (Z.Ivana)
 3. Skolas Nolikuma apspriešana un apstiprināšana (Z.Ivana)
 4. Informācija par skolas aktualitātēm (Z.Ivana)
 5. Dažādi jautājumi

Lēmumi:

 1. Apstiprināt Skolas padomes reglamentu.
 2. Apstiprināt Skolas Nolikumu.
 3. Par Skolas padomes vadītāju ievēlēt Kasparu Vāli.
 4. Par Skolas padomes vadītāja vietnieci ievēlēt
      Oļesju Genrihu- Kauliņu.
 5. Par Skolas padomes sēžu protokolistu ievēlēt Raimu Pētersoni.
 6. Kasparu Vāli un Oļesju Genrihu-Kauliņu izvirzīt kā Mazsalacas
      vidusskolas vecāku pārstāvjus dalībai Izglītības iestāžu
      reorganizācijas komisijā.