Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

SKOLAS NOLIKUMS
Skolas padomes reglaments
Pedagoģiskās padomes reglaments
Metodisko komisiju reglaments
Skolēnu pašpārvaldes reglaments
Pagarinātās dienas grupas reglaments
Bibliotēkas reglaments
Sporta zāles un āra sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi
Personas datu apstrādes noteikumi   
Interneta mājaslapas izveides, uzturēšanas un informācijas aktualizēšanas kārtība
Atbalsta grupas reglaments
Iekšējās kārtības noteikumi
Darba kārtības noteikumi
Aizvietošanas kārtība
Ētikas kodekss
Pretkorupcijas pasākumu plāns
Iesniegumu izskatīšanas kārtība
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība
Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas darbības kārtība
Pedagogu materiālās stimulēšanas kārtība
Darba drošības un aizsardzības noteikumi
Rīcības plāns, ja konstatēts vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas
Vardarbības pret izglītojamo novēršanas kārtība
Noteikumi par nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Mazsalacas vidusskolā
Rīkojums par izglītojamo drošību
Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  (aktualizēts 28.08.2021)
Zelta, sudraba un bronzas liecību saņemšanas kārtība  (aktualizēts 28.09.2020)
Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Mazsalacas novada izglītojamajiem
Iekšējās trauksmes celšanas sistēma Mazsalacas novada pašvaldībā un tās iestādēs

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus Uzzināt vairāk.

  Es piekrītu sīkfailu izmantošanai