Mazsalacas vidusskolaStundu saraksts 2023/2024 Untis 2013
LV-4215 Mazsalaca2023.10.13. 10:05


1
2
2c
3a
3b
4
5
5c
6
7
7c
8 I
8 II
8 II c
9
9c
11
12
P -1
Sports&ves.Z szāle2
Latv.val.. 23.kab. Latv.val. 23.kab.
Latv.val.. 23.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.val. 21.kab.
Soc.zin.&vēst. 20.kab.
Datorika I 54.kab.
Diz.& tehn. 14.kab.
Matem.. 29.kab. Matem. 29.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Latv.v.I 31.kab.
Mat. II 51.kab.
Matem. 42.kab.
Ģeogr.. 43.kab.
Ģeogr.. 43.kab.
Māksla I 1.kab.
Latv.val. un lit. 30.kab.
P -2
Latv.val.. 24.kab. Latv.val. 24.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Sports&ves.. szāle1 Sports&ves. szāle2
Sports&ves.. szāle1 Sports&ves. szāle2
Teātris 20.kab.
Latv.val. 31.kab.
Diz.& tehn. 14.kab.
Viz.m. 1.kab.
Datorika I 54.kab.
Latv.val.. 52.kab.
Ķīmija I 8.kab.
Mat. II 51.kab.
Matem. 42.kab.
Literat. 10.kab.
Latv.val.. 52.kab.
Fizika I 49.kab.
Latv.val. un lit. 30.kab.
P -3
Mūzika 15.kab.
Sports&ves.. szāle2
Sports&ves.. szāle2
Latv.val. 26.kab.
Diz.& tehn. 21.kab.
Sports&ves. szāle1
Matem. 29.kab.
Matem. 42.kab.
Datorika II. 54.kab. Datorika II 54.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Mat. I 51.kab.
Angļu val. II. 45.kab.
Angļu val. II. 45.kab.
Ķīmija 8.kab.
Fizika I 49.kab.
Kultūras pam. 14.kab.
P -4
Diz.& tehn. 24.kab.
Dabasz.. 23.kab.
Dabasz.. 23.kab.
Dabasz. 26.kab.
Diz.& tehn. 21.kab.
Matem. 20.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Sports&ves. szāle2
Ģeogr.. 43.kab.
Ģeogr.. 43.kab.
Mat. I 51.kab.
Datorika II 54.kab.
Latv.val. 52.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Bio.I 8.kab.
Kultūras pam. 14.kab.
P -5
Diz.& tehn. 24.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Diz.& tehn. 26.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.val. 20.kab.
Sports&ves.. szāle2 Sports&ves. szāle1
Sports&ves.. szāle1
Soc.zin.&vēst. 43.kab.
Datorika II 54.kab.
Latv.val.. 52.kab.
Viz.m.I 1.kab.
Krievu val. II 46.kab.
Dabasz. 49.kab.
Latv.val. 10.kab.
Latv.val.. 52.kab.
Ķīmija I 8.kab.
Publ.uzst. azāle
P -6
Klases. 23.kab.
Klases. 23.kab.
Datorika I 54.kab.
Matem. 29.kab.
Soc.zin. 31.kab.
Soc.zin.&vēst. 43.kab.
Matem. 49.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Ķīmija II 8.kab.
Sports&ves.. szāle1
Sports&ves.. szāle1
Krievu v 46.kab.
Publ.uzst. azāle
P -7
Datorika II 54.kab.
Matem.. 42.kab.
Krievu val. I 46.kab.
Soc.z.II. 51.kab.
Soc.z.II. 51.kab.
Matem.. 42.kab.
Mat. I 49.kab.
Teātris II azāle
P -8
Dabasz.. 49.kab.
Datorika I 54.kab.
Ģeogr.II. 43.kab.
Ģeogr.II. 43.kab.
Dabasz.. 49.kab.
Teātris II azāle
P -9
O -1
Dabasz. 24.kab.
Latv.val.. 23.kab. Latv.val. 23.kab.
Latv.val.. 23.kab.
Latv.val. 26.kab.
Matem. 21.kab.
Sports&ves. szāle1
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Matem. 29.kab.
Datorika II 54.kab.
Diz.& tehn.. 18.kab.
Latv.v.I 31.kab.
Viz.m.II 1.kab.
Datorika 55.kab.
Fizika 49.kab.
Diz.& tehn.. 18.kab.
Vēs.&soc.zin.I 43.kab.
Latv.val. un lit. 30.kab.
O -2
Latv.val.. 24.kab. Latv.val. 24.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Latv.val. 26.kab.
Dabasz. 21.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem. 29.kab.
Viz.m. 1.kab.
F.sportā szāle1
Inženierzin. 49.kab.
Diz.& tehn.. 18.kab.
Datorika I 54.kab.
Bio.II 8.kab.
Matem. 42.kab.
Matem. 10.kab.
Diz.& tehn.. 18.kab.
Vēs.&soc.zin.I 43.kab.
Latv.val. un lit. 30.kab.
O -3
Latv.val.. 24.kab. Latv.val. 24.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Matem. 26.kab.
Latv.val. 21.kab.
Matem. 20.kab.
Sports&ves.. szāle2 Sports&ves. szāle1
Sports&ves.. szāle1
Latv.val. 31.kab.
Matem. 49.kab.
Matem.. 42.kab.
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 18.kab.
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 18.kab.
Diz.& tehn. II. 18.kab.
Datorika I 54.kab.
Matem.. 42.kab.
Māksla I 1.kab.
Teātris II azāle
O -4
Matem.. 24.kab. Matem. 24.kab.
Dabasz.. 23.kab.
Dabasz.. 23.kab.
Viz.m. 26.kab.
Latv.val. 21.kab.
Latv.val. 20.kab.
Soc.zin.&vēst. 43.kab.
Diz.& tehn. 14.kab.
Datorika I 54.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.Z. szāle2
Krievu val. I 46.kab.
Fizika II 49.kab.
Diz.& tehn. 18.kab.
Biol. 8.kab.
Matem. 42.kab.
Māksla I 1.kab.
Teātris II azāle
O -5
Angļu v. 24.kab.
Sports&ves.. szāle2
Sports&ves.. szāle2
Dabasz. 26.kab.
Angļu v. 45.kab.
Datorika II 54.kab.
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 18.kab.
Diz.& tehn. I. 14.kab.
Soc.zin.&vēst. 43.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Bio.I 8.kab.
Krievu val. II 46.kab.
Diz.& tehn.. 42.kab.
Matem. 51.kab.
Diz.& tehn.. 42.kab.
Literat. 10.kab.
Latv.val. un lit. 30.kab.
O -6
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Klases 20.kab.
Dabasz.. 1.kab.
Dabasz.. 1.kab.
Angļu v. 45.kab.
Klases. 49.kab.
Klases. 49.kab.
Ģeogr.I 43.kab.
Literat.II 10.kab.
Diz.& tehn. 18.kab.
Datorika II 54.kab.
Krievu v 46.kab.
Latv.val. un lit. 30.kab.
O -7
Dejas azāle
Dabasz. 1.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Datorika II 54.kab.
Dabasz. 49.kab.
Literat. 10.kab.
Krievu v 46.kab.
Soc.II. 43.kab. Bio.II 14.kab.
O -8
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Datorika I 54.kab.
Diz.& tehn.. 18.kab.
Krievu v. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Diz.& tehn.. 18.kab.
Soc.II. 43.kab. Bio.II 14.kab.
O -9
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
T -1
Datorika f.I. 54.kab. Datorika f.II 55.kab.
Latv.val.. 23.kab. Latv.val. 23.kab.
Latv.val.. 23.kab.
Matem. 26.kab.
Matem. 21.kab.
Matem. 20.kab.
Krievu v. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Matem. 42.kab.
Latv.val.. 31.kab. Latv.val. 31.kab.
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 18.kab.
Diz.& tehn. II. 18.kab.
Mat. I 51.kab.
Angļu val. II. 45.kab.
Angļu val. II. 45.kab.
Sports&ves.. szāle1
Sports&ves.. szāle1
Mat. I 49.kab.
T -2
Latv.val.. 24.kab. Latv.val. 24.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.val. 21.kab.
Latv.val. 20.kab.
Krievu v. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Matem. 42.kab.
Literat. 31.kab.
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 18.kab.
Diz.& tehn. II. 18.kab.
Mat. I 51.kab.
Latv.v.II 10.kab.
Latv.val. 52.kab.
Sports&ves.. szāle1
Sports&ves.. szāle1
Mat. I 49.kab.
Klases 43.kab.
T -3
Matem.. 24.kab. Matem. 24.kab.
Viz.m.. 23.kab.
Viz.m.. 23.kab.
Latv.val. 26.kab.
Viz.m. 21.kab.
Latv.val. 20.kab.
Latv.val. 31.kab.
Diz.& tehn. 18.kab.
Sports&ves.. szāle2 Sports&ves. szāle2
Krievu v. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.val.. 52.kab.
Fizika I 49.kab.
Vēsture II. 43.kab.
Vēsture II. 43.kab.
Matem. 1.kab.
Latv.val.. 52.kab.
Sports&ves.. szāle1
Sports&ves.. szāle1
T -4
Dabasz. 24.kab.
Viz.m.. 23.kab.
Viz.m.. 23.kab.
Angļu v. 45.kab.
Viz.m. 21.kab.
Krievu v. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Literat. 31.kab.
Latv.val. 26.kab.
Matem.. 29.kab. Matem. 29.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.Z. szāle2
Fizika I 49.kab.
Vēsture II. 43.kab.
Vēsture II. 43.kab.
Matem. 1.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Soc.II. 51.kab. Bio.II 14.kab.
T -5
Dejas azāle
Datorika f.I. 54.kab. Datorika f.II 55.kab.
Datorika f.I. 54.kab.
Sports&ves.. szāle1 Sports&ves. szāle2
Sports&ves.. szāle1 Sports&ves. szāle2
Mūzika 15.kab.
Matem. 29.kab.
Latv.val. 26.kab.
Krievu v. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Matem. 49.kab.
Diz.& tehn.. 18.kab.
Literat.I 31.kab.
Ģeogr.II. 43.kab.
Ģeogr.II. 43.kab.
Angļu v. 45.kab.
Diz.& tehn.. 18.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Soc.II. 51.kab. Bio.II 14.kab.
T -6
Dejas.
Dejas.
Klases 26.kab.
Viz.m. 20.kab.
Datorika 55.kab.
Krievu v. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Literat. 10.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.Z. szāle2
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Projekta d. 54.kab.
Mat. I 49.kab.
T -7
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Klases 1.kab.
Krievu v. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Mat. II 51.kab.
Diz.& tehn. 18.kab.
Klases. 15.kab.
Klases. 15.kab.
Vēs.&soc.zin.I 43.kab.
Mat. I 49.kab.
T -8
Dejas azāle
Datorika. 54.kab.
Ģeogr.I 43.kab.
Diz.& tehn. 18.kab.
Krievu v. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Datorika. 54.kab.
T -9
Krievu v. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
C -1
Latv.val.. 24.kab. Latv.val. 24.kab.
Mūzika 15.kab.
Diz.& tehn. 23.kab.
Datorika f. 54.kab.
Angļu v. 21.kab.
Dabasz. 20.kab.
Matem. 29.kab.
Latv.val. 26.kab.
Latv.val.. 31.kab. Latv.val. 31.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.Z. szāle2
Ķīmija I 8.kab.
Latv.v.II 10.kab.
Literat. 52.kab.
Ģeogr.. 43.kab.
Ģeogr.. 43.kab.
Angļu val. I 45.kab.
C -2
Matem.. 24.kab. Matem. 24.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Soc.zin. 26.kab.
Latv.val. 21.kab.
Diz.& tehn. I. 20.kab. Diz.& tehn. II 18.kab.
Sports&ves.. szāle2 Sports&ves. szāle1
Sports&ves.. szāle1
Matem. 29.kab.
Vēsture. 43.kab.
Vēsture. 43.kab.
Literat.I 31.kab.
Latv.v.II 10.kab.
Literat. 52.kab.
Biol. 14.kab.
Fizika I 49.kab.
Svešvaloda II 45.kab.
C -3
Angļu v. 24.kab.
Latv.val.. 23.kab. Latv.val. 23.kab.
Latv.val.. 23.kab.
Latv.val. 26.kab.
Mūzika 15.kab.
Angļu v. 20.kab.
Soc.zin.&vēst. 43.kab.
Literat. 52.kab.
Matem.. 29.kab. Matem. 29.kab.
Latv.val. 10.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.Z. szāle2
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 18.kab.
Diz.& tehn. II. 18.kab.
Bio.I 8.kab.
Svešvaloda II 45.kab.
C -4
Viz.m. 24.kab.
Latv.val.. 23.kab. Latv.val. 23.kab.
Latv.val.. 23.kab.
Matem. 26.kab.
Matem. 21.kab.
Mūzika 15.kab.
Soc.zin.&vēst. 43.kab.
Literat. 52.kab.
F.sportā szāle2
Latv.val. 10.kab.
Diz.& tehn.. 18.kab.
Klases I. 29.kab.
Klases II. 30.kab.
Klases II. 30.kab.
Ķīmija 8.kab.
Diz.& tehn.. 18.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Projekta d. 54.kab.
C -5
Mūzika 15.kab.
Dejas.
Dejas.
Diz.& tehn. 26.kab.
Dabasz. 21.kab.
Matem. 20.kab.
Latv.val. 31.kab.
Diz.& tehn. 18.kab.
Angļu v. 51.kab.
Soc.zin.. 29.kab.
Soc.zin.. 29.kab.
Vēsture I 43.kab.
Ķīmija II 8.kab.
Viz.m.. 52.kab.
Fizika 49.kab.
Viz.m.. 52.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Svešvaloda II 46.kab.
C -6
Ritmika azāle
Datorika f.I. 54.kab. Datorika f.II 55.kab.
Literat. 31.kab.
Matem. 42.kab.
Dabasz. 1.kab.
Matem. 49.kab.
Literat.. 52.kab.
Vēsture I 43.kab.
Bio.II 14.kab.
Diz.& tehn. 18.kab.
Latv.val. 10.kab.
Literat.. 52.kab.
Ķīmija I 8.kab.
Svešvaloda II 45.kab.
C -7
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 18.kab.
Biol. 8.kab.
Literat.. 52.kab.
Angļu val. I 51.kab.
Latv.val. 10.kab.
Literat.. 52.kab.
Klases 42.kab.
Svešvaloda II 45.kab.
C -8
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 18.kab.
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Viz.m.. 52.kab.
Dejas. azāle
Viz.m.. 52.kab.
Vēs.&soc.zin.I 43.kab.
Svešvaloda II 45.kab.
C -9
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Pi-1
Latv.val.. 24.kab. Latv.val. 24.kab.
Soc.zin.. 23.kab.
Soc.zin.. 23.kab.
Sports&ves.. szāle1 Sports&ves. szāle2
Sports&ves.. szāle1 Sports&ves. szāle2
Dabasz. 20.kab.
Latv.val. 31.kab.
Latv.val. 26.kab.
Teātris 29.kab.
Vēsture. 43.kab.
Vēsture. 43.kab.
Fizika II 49.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Bio.I 8.kab.
Soc.II. 51.kab. Bio.II 14.kab.
Pi-2
Matem.. 24.kab. Matem. 24.kab.
Diz.& tehn.. 23.kab.
Diz.& tehn.. 23.kab.
Matem. 26.kab.
Matem. 21.kab.
Matem. 20.kab.
Mūzika 15.kab.
Literat. 31.kab.
Matem. 49.kab.
Matem.. 42.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.Z. szāle2
Teātris 29.kab.
Matem.. 42.kab.
Literat. 10.kab.
Soc.II. 51.kab. Bio.II 14.kab.
Pi-3
Soc.zin. 24.kab.
Latv.val.. 23.kab. Latv.val. 23.kab.
Latv.val.. 23.kab.
Angļu v. 45.kab.
Latv.val. 21.kab.
Latv.val. 20.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Sports&ves. szāle2
Latv.val. 10.kab.
Bio.I 14.kab.
Mat. II 51.kab.
Matem. 42.kab.
Vēsture. 43.kab.
Vēsture. 43.kab.
Ķīmija I 8.kab.
Mat. I 49.kab.
Pi-4
Sports&ves.Z szāle2
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Latv.val. 26.kab.
Soc.zin. 21.kab.
Sports&ves. szāle1
Klases. 45.kab.
Klases. 45.kab.
Mūzika 15.kab.
Biol. 8.kab.
Latv.v.I 31.kab.
Mat. II 51.kab.
Matem. 42.kab.
Vēsture. 43.kab.
Vēsture. 43.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Mat. I 49.kab.
Pi-5
Klases 24.kab.
Sports&ves.. szāle2
Sports&ves.. szāle2
Viz.m. 26.kab.
Klases 21.kab.
Literat. 20.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Latv.val.. 31.kab. Latv.val. 31.kab.
Literat. 1.kab.
Dabasz.. 49.kab.
Mat. I 51.kab.
Mūzika II. 15.kab.
Mūzika II. 15.kab.
Matem. 10.kab.
Dabasz.. 49.kab.
Sports&ves.. szāle1
Sports&ves.. szāle1
Pi-6
Dabasz.. 1.kab.
Dabasz.. 1.kab.
Matem. 29.kab.
Ģeogr.. 43.kab.
Ģeogr.. 43.kab.
Mūzika I 15.kab.
Literat.II 10.kab.
Latv.val. 52.kab.
Soc.zin.. 51.kab.
Soc.zin.. 51.kab.
Sports&ves.. szāle1
Sports&ves.. szāle1
Pi-7
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Soc.z.I 51.kab.
Angļu val. II 45.kab.
Diz.& tehn.. 42.kab.
Diz.& tehn.. 42.kab.
Pi-8
Matem.. 42.kab.
Matem.. 42.kab.
Pi-9
Untis 2013         Pārnest uz index lapu         Untis Stundu saraksta pl?no?anas programma