Mazsalacas vidusskolaStundu saraksts 2019/2020 Untis 2013
LV-4215 Mazsalaca2019.11.04. 14:22


1a
2a
3a
4a
4b
5
5c
6
7
7c
8 I
8 II
9
9c
9d
10
11
12
1b
2b
3b
P -1
Ētika. 24.kab. Krist.m. 1.kab.
Sports szāle2
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 20.kab.
Latv.val.. 26.kab.
Inf. I 54.kab.
Literat.II. 22.kab.
Latv.val. 30.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Literat.II. 22.kab.
Angļu val. I. 45.kab. Angļu val. II 43.kab.
Angļu val. I. 45.kab. Angļu val. II 43.kab.
Ķīmija 8.kab.
Mat. II 52.kab.
Vācu val.. 48.kab. Krievu v. 46.kab.
Vācu val.. 48.kab.
Matem. 51.kab.
Dabasz. 1.kab.R
Matem. 2.kab.R
Datorika f. 3.kab.R
P -2
Matem.. 24.kab. Matem. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 20.kab.
Latv.val.. 26.kab.
Dabasz.. 8.kab.
Dabasz.. 8.kab.
Literat. 30.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Angļu val. I. 45.kab. Angļu val. II 43.kab.
Angļu val. I. 45.kab. Angļu val. II 43.kab.
Matem.. 51.kab.
Matem.. 51.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Fizika 49.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Soc.zin. 1.kab.R
Latv.val. 2.kab.R
Matem. 3.kab.R
P -3
Latv.val. 24.kab.
Krist.m.. 1.kab. Ētika 23.kab.
Dabasz. 21.kab.
Soc.zin. 20.kab.
Matem. 26.kab.
Angļu v.. 43.kab.
Angļu v.. 43.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Matem. 51.kab.
Mat. I 22.kab.
Datorika I. 54.kab. Datorika III 55.kab.
Ģeogr.II 31.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Matem. 49.kab.
Angļu v. 45.kab.
Biol. 8.kab.
Matem. 1.kab.R
Matem. 2.kab.R
Angļu v. 3.kab.R
P -4
F.angļu v. 24.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Sports szāle1
Matem.. 20.kab. Matem. 46.kab.
Angļu v. 43.kab.
Latv.val. 29.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Viz.m. 1.kab.
Mat. II 49.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
SportsZ II szāle2
Inf. 54.kab.
Angļu v. 45.kab.
Ķīmija 8.kab.
Sports zāleR
Mājt.&t. 2.kab.R
Latv.val. 3.kab.R
P -5
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Angļu v. 43.kab.
Mūzika 15.kab.
Soc.zin. 26.kab.
Klases. 29.kab.
Klases. 29.kab.
Vēsture 31.kab.
Literat. 30.kab.
Inf. 54.kab.
Vācu val.. 48.kab. Krievu v. 42.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Soc.z.II 22.kab.
Matem. 51.kab.
Fizika 49.kab.
Angļu v. 45.kab.
Viz.m. 1.kab.R
Klases 2.kab.R
P -6
Klases 23.kab.
Dejas azāle
Angļu v. 43.kab.
F.sportā. szāle1 F.sportā szāle2
F.sportā. szāle2
Vēsture 31.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Mat. I 22.kab.
Mat. I 51.kab.
Ķīmija II 8.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Literat. 10.kab.
Latv.val. 30.kab.
Angļu v. 45.kab.
P -7
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Inf. II. 54.kab.
Inf. II. 54.kab.
Klases 43.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Mat. I 51.kab.
Fizika II 49.kab.
Klases. 8.kab.
Klases. 8.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Angļu v. 45.kab.
Literat. 30.kab.
Literat. 29.kab.
P -8
Angļu v. 45.kab.
F.mat. 51.kab.
P -9
Dejas. azāle
Dejas. azāle
P -10
O -1
Matem.. 24.kab. Matem. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 20.kab.
Latv.val.. 26.kab.
Latv.val. 29.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Viz.m. 1.kab.
Latv.val. 30.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Bio.II 8.kab.
Fizika 49.kab.
Līderis 43.kab.
Līderis. 46.kab.
Līderis. 46.kab.
Matem. 1.kab.R
Latv.val. 2.kab.R
Angļu v. 3.kab.R
O -2
Latv.val. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Ētika. 21.kab. Krist.m. 1.kab.
Matem.. 20.kab. Matem. 48.kab.
Latv.val. 26.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Latv.val. 30.kab.
Mat. I 22.kab.
Ķīmija I 8.kab.
Ģeogr.II 31.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Mājt.&tehn. Z.II 14.kab.
Līderis 43.kab.
Līderis. 46.kab.
Līderis. 46.kab.
Dabasz. 1.kab.R
Matem. 2.kab.R
Klases 3.kab.R
O -3
Latv.val. 24.kab.
Dabasz. 23.kab.
Dabasz. 21.kab.
Matem.. 20.kab. Matem. 54.kab.
Dabasz. 26.kab.
Matem.. 10.kab.
Matem.. 42.kab.
Latv.val. 30.kab.
Biol. 8.kab.
Mat. I 22.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Mājt.&tehn. Z.II 14.kab.
Viz.m.. 1.kab. Mūzika 15.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Viz.m.. 2.kab.R
Viz.m.. 2.kab.R
O -4
Mūzika azāle
Angļu v. 23.kab.
Loģika f.. 55.kab. Datorika f. 54.kab.
Dabasz. 20.kab.
Matem. 26.kab.
Matem.. 10.kab.
Matem.. 42.kab.
Latv.val. 30.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Ģeogr.I 31.kab.
Mat. II 51.kab.
Biol. 8.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Viz.m.. 1.kab. Mūzika 15.kab.
Fizika 49.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Dabasz. 2.kab.R
Matem. 3.kab.R
O -5
Soc.zin. 24.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Soc.zin. 21.kab.
Sports. szāle1 Sports szāle2
Sports. szāle1 Sports szāle2
Literat. 29.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Matem. 43.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Mūzika I 15.kab.
Datorika II. 54.kab. Datorika IV 55.kab.
Latv.val.. 30.kab.
Latv.val.. 30.kab.
Mat. II 52.kab.
Latv.val. 10.kab.
Biol. 8.kab.
Krievu v. 46.kab.
Mūzika zāleR
Datorika f. 2.kab.R
Latv.val. 3.kab.R
O -6
Klases 24.kab.
F.sportā szāle2
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
Klases 20.kab.
Mūzika. azāle
Dabasz.. 8.kab.
Dabasz.. 8.kab.
Inf. I 54.kab.
Literat. 30.kab.
Dabasz. 14.kab.
Fizika I 49.kab.
Literat.II 29.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Mūzika. azāle
Ekonom. 10.kab.
Krievu v. 46.kab.
Fizika 51.kab.
Mūzika. zāleR
Mūzika. zāleR
O -7
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Datorika I 54.kab.
Dabasz.. 14.kab.
Literat.I 10.kab.
Vēsture 31.kab.
Literat. 30.kab.
Dabasz.. 14.kab.
Literat.II 22.kab.
F.mat. 49.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ
SportsM. szāle1 SportsZ
O -8
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Vēsture 31.kab.
Dabasz. 14.kab.
Program.. 55.kab.
Kultur.. 10.kab. Program. 55.kab.
Psiholoģ.. 46.kab. Kultur. 10.kab.
O -9
Program.. 55.kab.
Kultur.. 10.kab. Program. 55.kab.
Psiholoģ.. 46.kab. Kultur. 10.kab.
O -10
T -1
Matem.. 24.kab. Matem. 24.kab.
Sports szāle2
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
Mūzika 15.kab.
Matem. 26.kab.
Latv.val. 29.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Matem. 43.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Mat. I 51.kab.
Fizika II 49.kab.
Ķīmija 8.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Sports szāle1
Vēsture 31.kab.
Fizika 45.kab.
Matem. 1.kab.R
Matem. 2.kab.R
Soc.zin. 3.kab.R
T -2
Angļu v. 24.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Angļu v. 45.kab.
Loģika f.. 55.kab. Datorika f. 54.kab.
Soc.zin. 26.kab.
Latv.val. 29.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Mat. I 51.kab.
Ķīmija II 8.kab.
Fizika 49.kab.
Literat. 10.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Latv.val. 1.kab.R
Ētika 2.kab.R
Sports zāleR
T -3
Sports szāle2
Datorika f.. 54.kab. Loģika f. 55.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 20.kab.
Latv.val.. 26.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Latv.val. 30.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Mat. II 52.kab.
Biol. 8.kab.
Matem. 51.kab.
Vēsture 31.kab.
Sports zāleR
Latv.val. 2.kab.R
Ētika 3.kab.R
T -4
Latv.val. 24.kab.
Mūzika 15.kab.
Sports szāle1
Matem.. 20.kab. Matem. 43.kab.
Mājt.&t. 26.kab.
Matem.. 10.kab.
Matem.. 42.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Fizika I 49.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Biol. 8.kab.
Matem. 51.kab.
Vēsture 31.kab.
Ētika 1.kab.R
Latv.val. 2.kab.R
Dabasz. 3.kab.R
T -5
Datorika f.. 54.kab. Loģika f. 55.kab.
Angļu v. 23.kab.
Dejas azāle
Angļu v. 45.kab.
Mūzika. 15.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Klases. 42.kab.
Klases. 42.kab.
Vēsture 31.kab.
Mat. II 49.kab.
Latv.val.. 30.kab.
Latv.val.. 30.kab.
Mūzika. 15.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Vācu val.. 48.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.val. 3.kab.R
T -6
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Klases 21.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Angļu v. 45.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Vēsture 31.kab.
Mat. II 49.kab.
Latv.val.. 30.kab.
Latv.val.. 30.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Vācu val.. 48.kab.
Matem. 51.kab.
T -7
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem. 51.kab.
Vācu val.. 48.kab. Krievu v. 42.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Matem.. 43.kab.
Matem.. 43.kab.
Ķīmija 8.kab.
F.literat. 30.kab.
T -8
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Vācu val.. 48.kab. Krievu v. 42.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
F.mat. 49.kab.
Ķīmija 8.kab.
T -9
Ritmika. azāle
Ritmika. azāle
T -10
C -1
Dabasz.. 24.kab. Dabasz. 24.kab.
Mūzika 15.kab.
F.mat. 21.kab.
Mājt.&t. 20.kab.
Angļu v. 26.kab.
Latv.val. 29.kab.
Latv.val. 22.kab.
Matem. 10.kab.
Latv.val. 30.kab.
Ķīmija I 8.kab.
Viz.m.II 1.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Mat. II 52.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem. 51.kab.
Angļu v. 1.kab.R
Latv.val. 2.kab.R
Sports zāleR
C -2
Mūzika 15.kab.
F.sportā szāle1
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
Mājt.&t. 20.kab.
Angļu v. 26.kab.
Literat. 29.kab.
Literat.II. 22.kab.
Literat. 30.kab.
Matem. 51.kab.
Literat.II. 22.kab.
Ģeogr.I 31.kab.
Soc.z.II 43.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Mājt.&tehn. Z.II 18.kab.
Ķīmija 8.kab.
Ekonom. 10.kab.
Angļu v. 45.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Viz.m.. 2.kab.R
Viz.m.. 2.kab.R
C -3
Latv.val. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.val. 20.kab.
Matem. 26.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Matem. 51.kab.
Mat. I 22.kab.
Bio.I 8.kab.
Mat. II 49.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Angļu v. 45.kab.
Latv.val. 30.kab.
Latv.val. 29.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Dabasz. 2.kab.R
Matem. 3.kab.R
C -4
F.mat. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 20.kab.
Latv.val.. 26.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Angļu val. I. 45.kab. Angļu val. II 48.kab.
Angļu val. I. 45.kab. Angļu val. II 48.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Matem. 49.kab.
Ķīmija 8.kab.
Krievu v. 46.kab.
Datorika f. 1.kab.R
Sports zāleR
Latv.val. 3.kab.R
C -5
Mājt.&t. 24.kab.
Viz.m. 23.kab.
Angļu v. 45.kab.
Dabasz. 20.kab.
Viz.m.. 26.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Dabasz. 8.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Viz.m.. 26.kab.
Matem. 49.kab.
Literat. 30.kab.
F.mat. 51.kab.
Mūzika zāleR
Soc.zin. 2.kab.R
Latv.val. 3.kab.R
C -6
Mājt.&t. 24.kab.
Viz.m. 23.kab.
Mājt.&t. 21.kab.
Soc.zin. 20.kab.
Viz.m. 26.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Mūzika 15.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Literat.. 30.kab.
Literat.. 30.kab.
Soc.z.II 22.kab.
Sports szāle1
Vēsture 31.kab.
Ķīmija 8.kab.
Mūzika. zāleR
Mūzika. zāleR
C -7
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Biol. 8.kab.
Soc.z.I 43.kab.
Klases 31.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Mat. II 52.kab.
Sports szāle1
Matem. 51.kab.
F.literat. 29.kab.
C -8
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Krievu v. 46.kab.
Klases 29.kab.
C -9
C -10
Pi-1
Sports szāle2
Latv.val. 23.kab.
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
F.mat. 20.kab.
Dabasz. 26.kab.
Mūzika 15.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Dabasz. 8.kab.
Datorika II 54.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Mat. I 51.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Ekonom. 10.kab.
Krievu v. 46.kab.
Fizika 49.kab.
Klases 1.kab.R
Angļu v. 2.kab.R
Latv.val. 3.kab.R
Pi-2
Dabasz.. 24.kab. Dabasz. 24.kab.
Dabasz. 23.kab.
Mūzika 15.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem. 26.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Matem. 43.kab.
Matem. 51.kab.
Klases 31.kab.
Bio.II 8.kab.
Datorika I. 54.kab. Datorika II 55.kab.
Latv.val. 10.kab.
Ekonom. 29.kab.
Krievu v. 46.kab.
Matem. 1.kab.R
Latv.val. 2.kab.R
Mājt.&t. 3.kab.R
Pi-3
Matem.. 24.kab. Matem. 24.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Viz.m. 21.kab.
Sports. szāle1 Sports szāle2
Sports. szāle1 Sports szāle2
Matem.. 10.kab.
Matem.. 42.kab.
Matem. 43.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Bio.I 8.kab.
Mūzika II 15.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Fizika 49.kab.
Klases 46.kab.
Latv.val. 29.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Sports zāleR
Matem. 3.kab.R
Pi-4
Latv.val. 24.kab.
Soc.zin. 23.kab.
Viz.m. 21.kab.
Matem.. 20.kab. Matem. 48.kab.
Klases 26.kab.
Matem.. 10.kab.
Matem.. 42.kab.
Angļu v. 45.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Fizika 49.kab.
Matem. 51.kab.
Literat. 29.kab.
Mājt.&t. 1.kab.R
Matem. 2.kab.R
Angļu v. 3.kab.R
Pi-5
Viz.m. 24.kab.
F.sportā szāle2
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 20.kab.
Latv.val.. 26.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Mūzika 15.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Literat.II 29.kab.
Biol. 8.kab.
Klases 43.kab.
Inf. 54.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Viz.m. 1.kab.R
Dabasz. 3.kab.R
Pi-6
Viz.m. 24.kab.
Mājt.&tehn. M 23.kab.
Mājt.&t. 21.kab.
Viz.m. 1.kab.
Datorika f. 54.kab.
F.krievu v. 42.kab.
Literat.I 10.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Vēsture 31.kab.
Fizika 49.kab.
Biol. 8.kab.
Pi-7
Viz.m. 1.kab.
Inf. II 54.kab.
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Vēsture 31.kab.
Biol. 8.kab.
F.mat. 51.kab.
Pi-8
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
F.mat. 51.kab.
Pi-9
Pi-10
Untis 2013         Pārnest uz index lapu         Untis Stundu saraksta pl?no?anas programma
2019.09.02 - 2019.09.06