Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

Vārda dienu šodien svin: Veldze, Lūcija

Pasākumi

Ēdienkarte

11. - 15 .decembris

partika1. - 4. KL.

5. - 12. KL.

 

"Skolas Lapa"

Jauniešu telpa

Olimpiādes un ZPD

Datums: 2017.gada 16.martā

Darba kārtība:

 1. Iepazīšanās ar Skolas padomes jauno sastāvu (Z.Ivana)
 2. Skolas padomes reglamenta apspriešana un apstiprināšana (Z.Ivana)
 3. Informācija par skolas aktualitātēm (Z.Ivana)
 4. Dažādi jautājumi

Lēmumi:

 1. Apstiprināt  Skolas padomes reglamentu.
 2. Par Skolas padomes vadītāju ievēlēt Kasparu Vāli.
 3. Par Skolas padomes vadītāja vietnieci ievēlēt Oļesju Genrihu- Kauliņu.
 4. Par Skolas padomes sēžu protokolistu ievēlēt Raimu Pētersoni.
 5. Nākošā Skolas padomes sēde 2017.gada 2.maijā plkst.18.00.
       Katrs padomes loceklis ģenerē idejas par atbalsta pasākumiem skolai.