Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

Vārda dienu šodien svin: Veldze, Lūcija

Pasākumi

Ēdienkarte

11. - 15 .decembris

partika1. - 4. KL.

5. - 12. KL.

 

"Skolas Lapa"

Jauniešu telpa

Olimpiādes un ZPD

VECĀKU PĀRSTĀVJI:

Ø 1.a kl.  Kaspars Vāle                                 Ø 8.a kl.   Agnese Vanaga

Ø 2.a kl.  Oļesja Segedenko                        Ø   8.b kl.  Ēriks Bergs

Ø 3.a kl.  Baiba Imbrate                                Ø   9.a kl.  Ramona Lūse

Ø 4.kl.   Silva Vēja                                           Ø   9.b kl.  Jānis Pidža

Ø 5.kl.   Oļesja Genriha Kauliņa                  Ø   10.kl.   Guntis Šoks
        Dainis Lauznis

Ø 6.kl.   Lelde Majore                                     Ø   11.kl.  Zinta Liepiņa

Ø 7.kl.  Jolanta Leinasare                            Ø   12.kl.   Anta Ķirse
         Nataša Gorida 

 

PEDAGOGU PĀRSTĀVJI:

Ø Raima Pētersone                                      Ø  Valentīna Golovņa

Ø Maija Vaskinoviča

SKOLĒNU PĀRSTĀVJI

Ø 10.kl.  Simona Šoka                                  Ø  12.kl.  Kristiāna Šteinberga

Ø 11.kl.  Ieva Varga 

PAŠVALDĪBAS PĀRSTĀVE

Ø Dace Mažānova – Mazsalacas novada Izglītības, kultūras 
                                un sporta komiteja priekšsēdētāja

SKOLAS DIREKTORE

Ø Zaiga Ivana