Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

Vārda dienu šodien svin: Veldze, Lūcija

Pasākumi

Ēdienkarte

11. - 15 .decembris

partika1. - 4. KL.

5. - 12. KL.

 

"Skolas Lapa"

Jauniešu telpa

Olimpiādes un ZPD

SKOLAS PADOMES SĒDES PROTOKOLA Nr.2 IZRAKSTS

Datums: 2016.gada 12.janvārī

Darba kārtība:

1. Informācija par Mazsalacas novada izglītības iestāžu reorganizācijas procesu (K.Vāle, Z.Ivana)

2. Par ēdināšanu skolā (Z.Ivana)

3. Par angļu valodas mācīšanu skolā (Z.Ivana)

4. Jauniešu domas par motivējošiem faktoriem mācībām Mazsalacas vidusskolā

5. Dažādi jautājumi

Lēmumi:

1. Sekot līdzi Mazsalacas novada izglītības iestāžu reorganizācijas procesam.

2. Uzklausīt jauniešu domas par ēdināšanu skolas ēdnīcā.

3. Ņemt vērā skolas direktores informāciju par angļu valodas mācīšanas grūtībām skolā.

4. Lūgt Mazsalacas novada domei rast iespēju maksāt stipendijas labākajiem vidusskolēniem mācību darbā.