Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

Vārda dienu šodien svin: Jāzeps

Pasākumi

Ēdienkarte

5. - 9. marts

partika1. - 4. KL.

5. - 12. KL.

 

"Skolas Lapa"

Jauniešu telpa

Olimpiādes un ZPD

NORDPLUS 2014 - 2016

NordPlus logoSāksim jauno mācību gadu ar jaunu projektu!

    Jauno 2014./15.mācību gadu Mazsalacas vidusskolā uzsāku ar priecīgu vēsti: Nordplus projekts, ”Maths through fingers”, tulkojumā „Matemātika caur pirkstiem” ir apstiprināts!

   Projekts darbosies no 2014. 1.augusta līdz 2016.g. 30.jūnijam. Tas ir priecīgs notikums, tajā pašā laikā arī nopietns un atbildīgs darbs skolēniem, skolotājiem un viesus uzņemošajām ģimenēm.

   Mazsalacā no 5.-10.oktobrim ieradīsies 30 skolēni un 4 skolotāji no 2 Eiropas valstīm: Dānijas un Lietuvas.

    Projektā darbosies 15 Mazsalacas vidusskolas 10. un 11. klases skolēni.

  Mūsu skolēni kopā ar viesu skolēniem radīs spēli, apvienojot inovāciju, mācīšanās stilus un sadarbību, modernizējot skolas vestibilu (mūsu skolā) vai ārpus skolas telpu (Dānijā un Lietuvā) jaunāko klašu skolēniem, veidojot to kā atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietu, kas attīsta matemātisko /loģisko domāšanu un telpisko izjūtu.

   Projekta 1. vizīte notiks Latvijā, Mazsalacas vidusskolā
2014.gada 5.-10.oktobrī.

   2.vizīte notiks Dānijā, Rydhave Slots Efterskole
2015.gada 13.-17.aprīlī.

   3. vizīte notiks Lietuvā, Pasvalys Petras Vileišis ģimnāzijā 2016.gada aprīlī.

   Novēlu mums aktīvu kopā darbošanos jaunajā mācību gadā, veidojot to saturīgu un aizraujošu.

Lilija Gūtmane,
angļu valodas skolotāja, 
projekta kontaktpersona