Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

Vārda dienu šodien svin: Severīns, Urzula

5 klase

     Mazsalacas vidusskolas 5. un 6. klašu skolēni piedalās stādu audzēšanas konkursā ''Dārznīca''

   Apgūstot vides jautājumus sociālo zinību ietvaros, skolēni komandās audzēs trīs augus un dalīsies savos novērojumos un sasniegumos ar citiem konkursa dalībniekiem, izmantojot „Auga dienasgrāmatu” un interaktīvu aplikāciju.

6 klase

     Projekta ietvaros tika piedāvāti 2000 stādu audzēšanas komplekti, no kuriem 20 tika pieteikti un nonāca Mazsalacas vidusskolā. Tajos ir iekļauti trīs dažādu augu – lupīnas, hostas un ogābeles stādmateriāli, kā arī viss nepieciešamais audzēšanai – augsne, podiņi, keramzīts, mēslojums ''Augu dienasgrāmata'', kurā skolēniem būs jāpieraksta visas veiktās aktivitātes, savi novērojumi un secinājumi par stādu audzēšanas procesa gaitu projekta laikā, kā arī lineāls, zīmulis un skolotāja materiāls, kurā smelties papildus informāciju par augiem.

Darznica komplekts

      Skolēnu stādu audzēšanas konkurss šogad norisinās jau piekto gadu. Stādu audzēšanas projekta ideja ir iepazīstināt 1.– 6. klases skolēnus ar dekoratīvo augu dažādību un to izmantošanas daudzveidību, informēt par augu pareizas audzēšanas priekšnosacījumiem un mudināt pievērsties dārzkopībai, kā arī radīt un pilnveidot skolēnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot izpratni par dabas daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi pret vides saglabāšanu un uzlabošanu.2

13


Inga Rokpelne
,
Mazsalacas vidusskolas sociālo zinību skolotāja
Autores foto