Mazsalacas vidusskolaStundu saraksts 2018/2019 Untis 2013
LV-4215 Mazsalaca2019.01.02. 14:38


1a
2a
3a
3b
4
5
6
6c
7 I
7 II
8
8c
8d
9
9c
10
11
12
1b
2b
P -1
Sports szāle2
Mat. I. 21.kab. 21.kab.
Mūzika azāle
Latv.val. 26.kab.
Viz.m. 1.kab.
Inf. I 54.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Angļu val. I 43.kab.
Mūzika II 15.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Vēsture 31.kab.
Matem. 51.kab.
Sports szāle1
Datorika f.
Latv.val. 1.kab.R
P -2
Latv.val.. 23.kab. 23.kab.
Mat. I. 21.kab. 21.kab.
Angļu v. 20.kab.
Datorika f. 54.kab.
Viz.m. 1.kab.
Matem. 10.kab.
Matem. 51.kab.
Literat.II 22.kab.
Mūzika I 15.kab.
Angļu val. II 43.kab.
Klases. 8.kab.
Klases. 8.kab.
Mat. II 52.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Krievu v. 46.kab.
Latv.val.
Matem. 1.kab.R
P -3
Matem.. 23.kab. 23.kab.
Mūzika 15.kab.
Sports. szāle2 szāle1
Sports. szāle2 szāle1
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Viz.m. 1.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Mat. I 51.kab.
Bio.II 8.kab.
Datorika I. 54.kab. Datorika II 55.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vācu val.. 48.kab.
Angļu v. 43.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Dabasz.
Matem. 1.kab.R
P -4
Dabasz.. 23.kab. 23.kab.
Datorika f.. 54.kab. Loģika f. 55.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Ētika 26.kab.
Mūzika 15.kab.
Viz.m. 1.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Mat. II 22.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Mat. II 52.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Matem. 51.kab.
Krievu v. 46.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem.
Dabasz. 1.kab.R
P -5
Dejas azāle
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
F.mat. 20.kab.
Dabasz.. 26.kab. Dabasz. 26.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Mūzika 15.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Mat. I 51.kab.
Mat. II 49.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.v.I. 10.kab. 10.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Kultur.. 1.kab. Vesel.māc. 8.kab.
Kultur.. 1.kab. Vesel.māc. 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
Ētika
Soc.zin. 1.kab.R
P -6
Klases 23.kab.
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Loģika f.. 55.kab. Datorika f. 54.kab.
Angļu v. 1.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Biol. 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
Fizika 49.kab.
Matem. 51.kab.
P -7
Dejas azāle
Latv.val. 30.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Datorika III. 54.kab.
Datorika III. 54.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Mat. II 52.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Angļu v. 45.kab.
Ķīmija 8.kab.
F.mat. 51.kab.
P -8
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Angļu v. 45.kab.
Vācu val.. 48.kab.
P -9
O -1
Viz.m. 1.kab.
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Dabasz.. 20.kab. 20.kab.
Mūzika. 15.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Inf. II 54.kab.
Dabasz. 8.kab.
Mat. II 22.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Ģeogr.II 31.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Mūzika. 15.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1
Līderis. 29.kab.
Līderis. 29.kab.
Līderis 10.kab.
Mūzika. zāleR
Mūzika. zāleR
O -2
Viz.m. 1.kab.
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Matem.. 20.kab. Matem. 20.kab.
Latv.val. 26.kab.
Latv.v.I 24.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Matem. 51.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Mat. II 49.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Ķīmija 8.kab.
Mājt.&tehn.M II 14.kab.
Līderis. 29.kab.
Līderis. 29.kab.
Līderis 10.kab.
Mūzika. zāleR
Mūzika. zāleR
O -3
Datorika f.. 54.kab. Loģika f. 55.kab.
Soc.zin. 21.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.val. 26.kab.
Angļu val. I 1.kab.
Matem. 48.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Vēsture 31.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Matem.. 43.kab.
Matem.. 43.kab.
Latv.v.I. 10.kab. 10.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Ķīmija 8.kab.
Matem. 51.kab.
Angļu v. 45.kab.
Angļu v.
Latv.val. 1.kab.R
O -4
Ētika. 23.kab. Krist.m. 1.kab.
Sports szāle1
Latv.v.I 20.kab.
Dabasz.. 26.kab. Dabasz. 26.kab.
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Dabasz. 8.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Dabasz.II 14.kab.
Vēsture 31.kab.
Angļu val. II 45.kab.
Matem.. 43.kab.
Matem.. 43.kab.
Latv.v.I. 10.kab. 10.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
F.mat. 51.kab.
Fizika 49.kab.
Latv.val. 29.kab.
Latv.val.
Angļu v. 1.kab.R
O -5
Matem. 23.kab.
Dabasz. 21.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Klases 26.kab.
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Latv.val. 30.kab.
F.krievu v. 48.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Mat. I 51.kab.
Angļu val. II 45.kab.
Ķīmija 8.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Fizika 49.kab.
Latv.val. 1.kab.R
O -6
Sports szāle2
Klases 21.kab.
Ētika. 20.kab. Krist.m. 1.kab.
Dabasz. 24.kab.
Latv.val. 30.kab.
Inf. I 54.kab.
Mājt.&tehn. Z. 14.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Vēsture 31.kab.
Fizika 49.kab.
Biol. 8.kab.
Fizika 43.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem. 51.kab.
O -7
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Angļu v. 1.kab.
Bio.I 8.kab.
Vēsture 31.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Soc.z.II 22.kab.
Fizika 49.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem. 51.kab.
Sports szāle1
O -8
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Klases 1.kab.
F.mat. 51.kab.
F.angļu v. 45.kab.
O -9
T -1
Latv.val.. 23.kab. 23.kab.
Viz.m. 1.kab.
Angļu v. 20.kab.
Matem.. 26.kab. Matem. 21.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Matem. 10.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Mat. I 51.kab.
Bio.II 8.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Soc.z.II 22.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Ekonom. 42.kab.
F.literat. 29.kab.
Sports. 1.kab.R
Sports. 1.kab.R
T -2
Latv.val.. 23.kab. 23.kab.
Viz.m. 1.kab.
Angļu v. 20.kab.
Matem.. 26.kab. Matem. 21.kab.
Dabasz. 24.kab.
Matem. 10.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Mat. I 51.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Mat. II 52.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Latv.val. 30.kab.
Biol. 8.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.val.
Datorika f. 1.kab.R
T -3
F.angļu v. 23.kab.
Krist.m.. 1.kab. Ētika 21.kab.
Matem.. 20.kab. Matem. 20.kab.
Latv.val. 26.kab.
Soc.zin. 43.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Latv.v.I. 10.kab. 10.kab.
Mat. II 49.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab.
F.mat. 51.kab.
Latv.val. 29.kab.
Biol. 8.kab.
Latv.val.
Matem. 1.kab.R
T -4
Mūzika 15.kab.
Angļu val. I 21.kab.
Matem.. 20.kab. Matem. 20.kab.
Latv.val. 26.kab.
Angļu val. I 1.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Mat. II 22.kab.
Bio.I 8.kab.
Mat. II 49.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab.
Matem. 51.kab.
Inf. 54.kab.
Vēsture 31.kab.
Matem.
Dabasz. 1.kab.R
T -5
Dejas azāle
Dabasz.. 21.kab. 21.kab.
Dabasz.. 20.kab. 20.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Dabasz.II 14.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Soc.z.I. 43.kab.
Soc.z.I. 43.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Datorika I. 54.kab. Datorika II 55.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Vēsture 31.kab.
Dabasz.
Ētika 1.kab.R
T -6
Dejas azāle
Loģika f.. 55.kab. Datorika f. 54.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.val. 30.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Viz.m.. 1.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1
Fizika 49.kab.
Vēsture 31.kab.
Matem. 51.kab.
T -7
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Klases 24.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Datorika I 54.kab.
Viz.m.II 1.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mat. II 52.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.val. 30.kab.
Vēsture 31.kab.
F.mat. 51.kab.
T -8
Dejas azāle
Viz.m.I 1.kab.
Dabasz.. 14.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Dabasz.. 14.kab.
Ģeogr. 31.kab.
F.literat. 29.kab.
T -9
C -1
Dabasz. 23.kab.
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Viz.m. 1.kab.
Angļu v. 26.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Latv.val. 30.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mat. I 51.kab.
Datorika II 54.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Mājt.&tehn. Z.II 14.kab.
Ķīmija 8.kab.
Ekonom. 29.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Sports szāle1
Latv.val.
Matem. 1.kab.R
C -2
Matem.. 23.kab. 23.kab.
Sports szāle1
Viz.m. 1.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Matem. 29.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Latv.v.I. 10.kab. 10.kab.
Mat. II 49.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mājt.&tehn. Z.II 14.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Matem. 51.kab.
Biol. 48.kab.
Ķīmija 8.kab.
Viz.m.
Latv.val. 1.kab.R
C -3
Latv.val.. 23.kab. 23.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Matem.. 26.kab. Matem. 21.kab.
Angļu val. I 1.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Literat.II 22.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Ķīmija 8.kab.
Fizika 49.kab.
Matem. 51.kab.
Ekonom. 42.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Viz.m.
Latv.val. 1.kab.R
C -4
Angļu v. 23.kab.
Mat. I. 21.kab. 21.kab.
Mājt.&t. 20.kab.
Mūzika. 15.kab.
Sports szāle1
Angļu v. 1.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Mūzika. 15.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Latv.val. 30.kab.
Latv.val. 29.kab.
Biol. 8.kab.
Matem.
Mājt.&t. 2.kab.R
C -5
Mājt.&t. 23.kab.
Angļu val. I 21.kab.
Mājt.&t. 20.kab.
Matem.. 26.kab. Matem. 48.kab.
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Soc.z.I 43.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Biol. 8.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Vēsture 31.kab.
Matem. 51.kab.
Viz.m.. 1.kab. Mūzika 15.kab.
Soc.zin.
Klases 1.kab.R
C -6
Mājt.&t. 23.kab.
F.mat.. 21.kab. Mat. II 42.kab.
Matem.. 20.kab. Matem. 20.kab.
F.dejas azāle
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Matem. 51.kab.
Ģeogr.I 31.kab.
Soc.z.II 43.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Literat.II 22.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Biol. 8.kab.
Latv.val. 29.kab.
Viz.m.. 1.kab. Mūzika 15.kab.
C -7
Koris. 1.kab.
Dejas. azāle Koris 1.kab.
Koris. 1.kab.
Koris. 1.kab.
Koris. 1.kab.
Inf. II. 54.kab.
Inf. II. 54.kab.
Klases. 31.kab.
Klases. 31.kab.
Mājt.&tehn. Z.II 18.kab.
Latv.val. 30.kab.
Klases 29.kab.
Matem. 51.kab.
C -8
Koris. 1.kab.
Koris. 1.kab.
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Mājt.&tehn. Z.I 18.kab.
Latv.val. 29.kab.
C -9
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Pi-1
Soc.zin. 23.kab.
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Latv.val. 26.kab.
Sports szāle1
Latv.val. 30.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.v.I. 10.kab. 10.kab.
Mat. II 43.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
SportsZ II szāle2
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Biol. 8.kab.
Latv.val. 29.kab.
Fizika 49.kab.
Sports. 1.kab.R
Sports. 1.kab.R
Pi-2
Latv.val.. 23.kab. 23.kab.
Mat. I. 21.kab. 21.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Angļu v. 26.kab.
Mājt.&t. 24.kab.
Latv.val. 30.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Fizika 43.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Krievu v. 46.kab.
Ķīmija 8.kab.
Fizika 49.kab.
Matem.
Matem. 1.kab.R
Pi-3
Latv.val.. 23.kab. 23.kab.
F.latv.v.. 21.kab. Latv.v.II 42.kab.
Sports. szāle2 szāle1
Sports. szāle2 szāle1
Mājt.&t. 24.kab.
Dabasz. 8.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Ģeogr.I 31.kab.
Mat. II 43.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Latv.v.I. 10.kab. 10.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Fizika 49.kab.
F.mat. 51.kab.
Latv.val. 29.kab.
Mājt.&t.
Latv.val. 1.kab.R
Pi-4
Mūzika 15.kab.
Mājt.&tehn. M I 21.kab.
Soc.zin. 20.kab.
Mājt.&t. 26.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Klases 43.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Mat. I 51.kab.
Ģeogr.II 31.kab.
Matem.. 45.kab.
Matem.. 45.kab.
Latv.v.I. 10.kab. 10.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Ķīmija 8.kab.
Fizika 49.kab.
Latv.val. 29.kab.
Latv.val.
Viz.m. 2.kab.R
Pi-5
Matem.. 23.kab. 23.kab.
Mājt.&tehn. M I 21.kab.
Klases 20.kab.
Angļu v. 26.kab.
Latv.v.I 24.kab.
F.sportā. szāle1 F.sportā szāle2
Klases. 42.kab.
Klases. 42.kab.
Latv.v.I. 10.kab. 10.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Biol. 8.kab.
Matem.. 43.kab.
Matem.. 43.kab.
Inf. 54.kab.
Krievu v. 46.kab.
Klases 51.kab.
Klases
Viz.m. 2.kab.R
Pi-6
F.mat. 23.kab.
Dabasz. 10.kab.
Latv.v.II 29.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Inf. 54.kab.
Krievu v. 46.kab.
Ķīmija 8.kab.
Pi-7
Klases. 49.kab.
Klases. 49.kab.
Program.. 55.kab.
Program.. 55.kab.
Pi-8
Program.. 55.kab.
Program.. 55.kab.
Pi-9
Untis 2013         Pārnest uz index lapu         Untis Stundu saraksta pl?no?anas programma