Mazsalacas vidusskolaStundu saraksts 2018/2019 Untis 2013
LV-4215 Mazsalaca2018.10.01. 12:33


1a
2a
3a
3b
4
5
6
7 I
7 II
8
9
10
11
12
1b
2b
P -1
F.angļu v. 23.kab.
Mat. I. 21.kab. 21.kab.
Mūzika azāle
Latv.val. 26.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Inf. I 54.kab.
Krievu v.. 43.kab. Vācu val. 48.kab.
Ģeogr.I 31.kab.
Angļu val. II 45.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Matem.. 49.kab.
Latv.val. 30.kab.
Biol. 8.kab.
Viz.m.. 1.kab. Mūzika 15.kab.
Datorika f.
Latv.val. 1.kab.R
P -2
Latv.val.. 23.kab. 23.kab.
Mat. I. 21.kab. 21.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Angļu v. 26.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Dabasz. 8.kab.
Krievu v.. 43.kab. Vācu val. 48.kab.
Mat. I 51.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Fizika 49.kab.
Datorika I. 54.kab. Datorika II 55.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Viz.m.. 1.kab. Mūzika 15.kab.
Latv.val.
Matem. 1.kab.R
P -3
Matem.. 23.kab. 23.kab.
Mūzika 15.kab.
Sports. szāle2 szāle1
Sports. szāle2 szāle1
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Viz.m. 1.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Bio.II 8.kab.
Datorika I. 54.kab. Datorika II 55.kab.
Fizika 49.kab.
Vācu val.. 48.kab.
Matem. 51.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Dabasz.
Matem. 1.kab.R
P -4
Dabasz.. 23.kab. 23.kab.
Datorika f.. 54.kab. Loģika f. 55.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Ētika 26.kab.
Mūzika 15.kab.
Viz.m. 1.kab.
Matem. 51.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Fizika 49.kab.
Krievu v. 46.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem.
Dabasz. 1.kab.R
P -5
Dejas azāle
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
F.mat. 20.kab.
Dabasz.. 26.kab. Dabasz.
F.mat. 24.kab.
Latv.val. 30.kab.
Vēsture. 31.kab.
Mat. I 51.kab.
Mat. II 49.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Kultur.. 1.kab. Vesel.māc. 8.kab.
Kultur.. 1.kab. Vesel.māc. 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
Ētika
Soc.zin. 1.kab.R
P -6
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Loģika f.. 55.kab. Datorika f. 54.kab.
Mūzika 15.kab.
Vēsture. 31.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Matem.. 43.kab.
Biol. 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
Fizika 49.kab.
Matem. 51.kab.
P -7
Dejas azāle
Klases 43.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Datorika III. 54.kab.
Datorika III. 54.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
F.angļu v. 45.kab.
Ķīmija 8.kab.
F.mat. 51.kab.
P -8
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Matem. 51.kab.
Vācu val.. 48.kab.
P -9
O -1
Viz.m. 1.kab.
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Dabasz.. 20.kab.
Mūzika. 15.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Inf. II 54.kab.
Dabasz. 8.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Ģeogr.II 31.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Līderis. 29.kab.
Līderis. 29.kab.
Līderis 10.kab.
Mūzika. zāleR
Mūzika. zāleR
O -2
Viz.m. 1.kab.
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Matem.. 20.kab. Matem.
Latv.val. 26.kab.
Latv.v.I 24.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Matem. 51.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Mat. II 49.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Ķīmija 8.kab.
Līderis. 15.kab.
Līderis. 15.kab.
Līderis 10.kab.
Mūzika. zāleR
Mūzika. zāleR
O -3
Datorika f.. 54.kab. Loģika f. 55.kab.
Soc.zin. 21.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.val. 26.kab.
Sports szāle1
Matem.
Latv.v.I 30.kab.
Vēsture 31.kab.
Mat. II 49.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
F.mat. 51.kab.
Ķīmija 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
Angļu v.
Latv.val. 1.kab.R
O -4
Ētika. 23.kab. Krist.m. 1.kab.
Sports szāle1
Latv.v.I 20.kab.
Dabasz.. 26.kab. Dabasz.
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Dabasz. 8.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Vēsture 31.kab.
Angļu val. II 45.kab.
Matem.. 43.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
F.mat. 51.kab.
Fizika 49.kab.
Latv.val. 29.kab.
Latv.val.
Angļu v. 1.kab.R
O -5
Matem.. 23.kab. 23.kab.
Dabasz. 21.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Datorika f. 54.kab.
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Latv.val. 30.kab.
F.krievu v. 48.kab.
Mat. I 51.kab.
Angļu val. II 45.kab.
Ķīmija 8.kab.
Viz.m.. 1.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Fizika 49.kab.
Latv.val. 1.kab.R
O -6
Sports szāle2
Klases 21.kab.
Ētika. 20.kab. Krist.m. 1.kab.
Dabasz. 24.kab.
Latv.val. 30.kab.
Inf. I 54.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Vēsture 31.kab.
Matem.. 49.kab.
Biol. 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
Latv.val. 29.kab.
Matem. 51.kab.
O -7
Viz.m.I 1.kab.
Vēsture 31.kab.
Fizika 49.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem. 51.kab.
Sports szāle1
O -8
Klases 1.kab.
F.mat. 51.kab.
F.angļu v. 45.kab.
O -9
T -1
Latv.val.. 23.kab. 23.kab.
Viz.m. 1.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem.. 26.kab. Matem. 21.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Mūzika 15.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mat. I 51.kab.
Bio.II 8.kab.
Vēsture. 31.kab.
Matem.. 49.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Ekonom. 42.kab.
F.literat. 29.kab.
Sports. 1.kab.R
Sports. 1.kab.R
T -2
Latv.val.. 23.kab. 23.kab.
Viz.m. 1.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem.. 26.kab. Matem. 21.kab.
Mūzika 15.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mat. I 51.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Vēsture. 31.kab.
Matem.. 49.kab.
Latv.val. 30.kab.
Ekonom. 42.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.val.
Datorika f. 1.kab.R
T -3
Dabasz. 23.kab.
Krist.m.. 1.kab. Ētika 21.kab.
Matem.. 20.kab. Matem.
Latv.val. 26.kab.
Dabasz. 24.kab.
Soc.zin. 43.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Latv.v.I. 10.kab.
Mat. II 49.kab.
Krievu v.. 48.kab. Vācu val. 42.kab.
Mūzika. 15.kab.
Latv.val. 30.kab.
Angļu v. 45.kab.
Biol. 8.kab.
Latv.val.
Matem. 1.kab.R
T -4
Sports szāle2
Angļu val. I 21.kab.
Matem.. 20.kab. Matem.
Latv.val. 26.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Bio.I 8.kab.
Mat. II 49.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Matem. 51.kab.
Inf. 54.kab.
Vēsture 31.kab.
Matem.
Dabasz. 1.kab.R
T -5
Mūzika
Dabasz.. 21.kab. 21.kab.
Dabasz.. 20.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Latv.val. 30.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 42.kab.
Krievu v.. 48.kab. Vācu val. 42.kab.
Soc.z.I. 43.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Vēsture 31.kab.
Dabasz.
Ētika 1.kab.R
T -6
Dejas azāle
Loģika f.. 55.kab. Datorika f. 54.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Matem. 10.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 42.kab.
Krievu v.. 48.kab. Vācu val. 42.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Fizika 49.kab.
Vēsture 31.kab.
Matem. 51.kab.
T -7
Dejas. 20.kab.
Dejas. 20.kab.
Klases 24.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Datorika I 55.kab.
Viz.m.II 1.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 42.kab.
Inf. 54.kab.
Vēsture 31.kab.
F.mat. 51.kab.
T -8
Dejas azāle
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
F.angļu v. 45.kab.
Klases 51.kab.
T -9
Dejas. azāle
Dejas. azāle
C -1
Klases 23.kab.
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Viz.m. 1.kab.
Angļu v. 26.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Angļu v. 45.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mat. I 51.kab.
Datorika II 54.kab.
Matem.. 49.kab.
Ķīmija 8.kab.
Ekonom. 29.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Sports szāle1
Latv.val.
Matem. 1.kab.R
C -2
Matem.. 23.kab. 23.kab.
Sports szāle1
Viz.m. 1.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Latv.val. 30.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Mūzika. 15.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Matem. 51.kab.
Biol. 48.kab.
Ķīmija 8.kab.
Viz.m.
Latv.val. 1.kab.R
C -3
Latv.val.. 23.kab. 23.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Matem.. 26.kab. Matem. 21.kab.
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Latv.val. 30.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Ķīmija 8.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.val. 29.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Viz.m.
Latv.val. 1.kab.R
C -4
Angļu v. 23.kab.
Mat. I. 21.kab. 21.kab.
Mājt.&t. 20.kab.
Mūzika. azāle
Viz.m. 1.kab.
Matem. 10.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Matem.. 49.kab.
Latv.val. 30.kab.
Latv.val. 29.kab.
Biol. 8.kab.
Matem.
Mājt.&t. 2.kab.R
C -5
Mājt.&t. 23.kab.
Angļu val. I 21.kab.
Mājt.&t. 20.kab.
Matem.. 26.kab. Matem. 48.kab.
Viz.m. 1.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Soc.z.I 49.kab.
Mūzika II 15.kab.
Biol. 8.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.val. 29.kab.
Soc.zin.
Klases 1.kab.R
C -6
Mājt.&t. 23.kab.
F.mat.. 21.kab. Mat. II 10.kab.
Matem.. 20.kab. Matem.
Latv.val. 26.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Matem. 51.kab.
Mūzika I 15.kab.
Soc.z.II 43.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Matem.. 49.kab.
Biol. 8.kab.
Klases 29.kab.
Sports szāle1
C -7
Koris.
Koris.
Koris.
Koris.
Koris.
Inf. II. 54.kab.
Klases. 31.kab.
Klases. 31.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Fizika 49.kab.
Ķīmija 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem. 51.kab.
C -8
Koris.
Koris.
Angļu v. 45.kab.
C -9
Pi-1
Soc.zin. 23.kab.
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Angļu v. 45.kab.
Klases 26.kab.
Sports szāle1
Matem. 43.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Mat. II 42.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Vēsture. 31.kab.
Biol. 8.kab.
F.literat. 29.kab.
Fizika 49.kab.
Sports. 1.kab.R
Sports. 1.kab.R
Pi-2
Latv.val.. 23.kab. 23.kab.
Mat. I. 21.kab. 21.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Angļu v. 26.kab.
Mājt.&t. 24.kab.
Latv.val. 30.kab.
Matem. 51.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Angļu v.. 45.kab.
Vēsture. 31.kab.
Krievu v. 46.kab.
Latv.val. 29.kab.
Fizika 49.kab.
Matem.
Matem. 1.kab.R
Pi-3
Latv.val.. 23.kab. 23.kab.
F.latv.v.. 21.kab. Latv.v.II 42.kab.
Sports. szāle2 szāle1
Sports. szāle2 szāle1
Mājt.&t. 24.kab.
Angļu v. 45.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Bio.I 8.kab.
Mat. II 43.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Fizika 49.kab.
F.mat. 51.kab.
Latv.val. 29.kab.
Mājt.&t.
Latv.val. 1.kab.R
Pi-4
Mūzika 15.kab.
Mājt.&tehn. M I 21.kab.
Soc.zin. 20.kab.
Mājt.&t. 26.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Angļu v. 45.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Mat. I 51.kab.
Ģeogr.II 31.kab.
Matem.. 49.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Ķīmija 8.kab.
Krievu v. 46.kab.
Latv.val. 29.kab.
Latv.val.
Viz.m. 2.kab.R
Pi-5
Matem.. 23.kab. 23.kab.
Mājt.&tehn. M I 21.kab.
Klases 20.kab.
Angļu val. I 45.kab.
F.sportā. szāle1 F.sportā szāle2
Klases. 42.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Biol. 8.kab.
Klases. 43.kab.
Matem. 51.kab.
Fizika 49.kab.
Krievu v. 46.kab.
Klases
Viz.m. 2.kab.R
Pi-6
F.mat. 23.kab.
Matem. 43.kab.
Dabasz. 10.kab.
Ģeogr.I 31.kab.
Latv.v.II 29.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Angļu v.. 45.kab.
Inf. 54.kab.
Krievu v. 46.kab.
Ķīmija 8.kab.
Pi-7
Klases. 8.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Vēsture 31.kab.
Program.. 55.kab.
Program.. 55.kab.
Pi-8
Vēsture 31.kab.
Program.. 55.kab.
Program.. 55.kab.
Pi-9
Untis 2013         Pārnest uz index lapu         Untis Stundu saraksta pl?no?anas programma