Mazsalacas vidusskolaStundu saraksts 2017/2018 Untis 2013
LV-4215 Mazsalaca2017.09.22. 13:28


1a
2a
2b
3a
4a
5
6 I
6 II
7
8
9a
9b
10
11
12
1b
4b
P -1
Matem.. 21.kab. 21.kab.
F.mājt. 24.kab.
Matem. 26.kab.
Sports. szāle1
Latv.val. 23.kab.
Viz.m.. 1.kab.
L.vēsture 31.kab.
Angļu val. II. 45.kab.
Mat. I 49.kab.
Mūzika. 15.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Biol. 8.kab.
Latv.val. 29.kab.
Līderis 43.kab.
F.literat. 10.kab.
Matem. 1.kab.R
Matem. 4.kab.R
P -2
Mūzika 15.kab.
Latv.v.I. 20.kab. 20.kab.
Latv.v.I. 26.kab. Latv.v.II 21.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Dabasz.I 8.kab.
Angļu val. II. 45.kab.
Mat. I 49.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Ģeogr.. 31.kab.
Latv.val. 10.kab.
Literat. 29.kab.
Līderis 43.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Mājt.&t. 2.kab.R
P -3
Latv.val.. 21.kab. 21.kab.
Angļu v.. 20.kab. 20.kab.
Viz.m. 1.kab.
Mūzika. 15.kab.
Matem. 23.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Mat. I 10.kab.
Latv.v.II. 29.kab.
Biol. 8.kab.
L.vēsture. 31.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Matem. 51.kab.
Fizika 49.kab.
Krievu v. 46.kab.
Dabasz. 1.kab.R
Latv.val. 4.kab.R
P -4
Dabasz.. 21.kab. 21.kab.
Matem.. 20.kab. 20.kab.
Viz.m. 1.kab.
Mat. I 24.kab.
Soc.zin. 23.kab.
Literat. 30.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Inf. II. 54.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ I szāle2
P.vēsture. 31.kab.
Mūzika. 15.kab.
Ķīmija 8.kab.
Krievu v. 46.kab.
Matem. 51.kab.
Fizika 49.kab.
Ētika 1.kab.R
Soc.zin. 4.kab.R
P -5
Angļu val. I. 21.kab. Datorika f.II 54.kab.
Mūzika 15.kab.
Angļu v. 26.kab.
Soc.zin.. 24.kab.
Angļu v. 1.kab.
Matem. 29.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Mat. II. 43.kab.
Klases. 8.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Literat.. 30.kab.
Matem. 51.kab.
Fizika 49.kab.
Sports szāle1
Sports szāle2
Klases 1.kab.R
Dabasz. 4.kab.R
P -6
F.mat. 21.kab.
Klases 20.kab.
Klases. 24.kab.
Dabasz. 23.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
F.krievu v.. 46.kab. Inf. III 54.kab.
F.krievu v.. 48.kab. Inf. III 54.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Mat. I 49.kab.
Mat. I 51.kab.
Mūzika 15.kab.
Biol. 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
Viz.m. 1.kab.
P -7
Datorika I 54.kab.
Klases. 49.kab.
Klases. 30.kab.
Ģeogr. 31.kab.
F.mat. 51.kab.
Angļu v. 45.kab.
Viz.m. 1.kab.
P -8
F.latv.v. 30.kab.
Klases 1.kab.
Klases 29.kab.
F.angļu v. 45.kab.
P -9
F.literat. 29.kab.
O -1
F.mājt. 21.kab.
Matem.. 20.kab. 20.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Angļu v. 1.kab.
Inf. II. 54.kab.
Angļu val. I 45.kab.
L.vēsture. 31.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Ķīmija 8.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 42.kab.
Vācu val.. 42.kab. Krievu v. 48.kab.
Latv.val. 29.kab.
F.mat. 51.kab.
Fizika 49.kab.
Mūzika zāleR
Latv.val. 4.kab.R
O -2
Mājt.&t. 21.kab.
Viz.m. 1.kab.
Matem. 26.kab.
Mat. I 24.kab.
Matem. 23.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Dabasz.II. 8.kab.
Mat. I 49.kab.
Literat.. 10.kab.
L.vēsture. 31.kab.
Matem. 51.kab.
Inf. 54.kab.
Psiholoģ. 48.kab.
Vācu val.. 42.kab. Krievu v. 46.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Angļu v. 4.kab.R
O -3
Soc.zin. 21.kab.
Viz.m. 1.kab.
Mājt.&t. 26.kab.
Dabasz.. 24.kab.
Mūzika 15.kab.
Matem. 31.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Latv.v.II. 29.kab.
Mat. I 43.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Biol. 8.kab.
Matem. 51.kab.
Fizika 49.kab.
Angļu v. 45.kab.
Sports szāle2
Angļu v. 1.kab.R
Matem. 4.kab.R
O -4
Angļu val. II. 21.kab. Datorika f.I 54.kab.
Latv.v.I. 20.kab. 20.kab.
Latv.v.I. 26.kab. Latv.v.II 42.kab.
Angļu val. I. 1.kab.
Latv.val. 23.kab.
Dabasz. 8.kab.
Literat.II 10.kab.
Literat.II 29.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Mat. I 51.kab.
Latv.val. 15.kab.
Program.. 55.kab.
Program.. 55.kab.
Sports szāle2
Mūzika zāleR
Klases 4.kab.R
O -5
Latv.val. 21.kab.
Angļu v. 20.kab.
Klases 26.kab.
Mājt.&t.. 24.kab.
Soc.zin. 23.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Soc.z.I 43.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Mat. I 51.kab.
Literat. 15.kab.
Sports szāle2
Fizika 49.kab.
Ķīmija 8.kab.
Mūzika zāleR
O -6
F.mājt.. 24.kab.
F.mat. 23.kab.
Inf. I 54.kab.
Mat. I 29.kab.
Angļu val. II. 45.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Mat. I 49.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Biol. 8.kab.
Sports szāle2
Ģeogr. 31.kab.
Latv.val. 15.kab.
Mūzika zāleR
O -7
Datorika II 54.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Ķīmija 8.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Vācu val.. 48.kab. F.mat. 51.kab.
O -8
Ķīmija 8.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Vācu val.. 48.kab. F.mat. 51.kab.
O -9
T -1
Dabasz.. 21.kab. 21.kab.
Mūzika 15.kab.
Ētika 26.kab.
Mat. I 24.kab.
Datorika f.I. 54.kab. Datorika f.II 55.kab.
Matem. 29.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Mat. I 49.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Viz.m. 1.kab.
Līderis. 10.kab.
Vēsture 31.kab.
Līderis. 10.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Sports zāleR
T -2
Mūzika 15.kab.
Latv.v.I. 20.kab. 20.kab.
Latv.v.I. 26.kab. Latv.v.II 21.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Angļu v. 1.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Dabasz.I 8.kab.
Mat. II. 49.kab.
Angļu v. 45.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Mājt.&tehn. M.. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
L.vēsture 31.kab.
Līderis. 10.kab.
Latv.val. 29.kab.
Līderis. 10.kab.
Matem. 1.kab.R
Matem. 4.kab.R
T -3
Sports szāle1
Latv.v.I. 20.kab. 20.kab.
Latv.v.I. 26.kab. Latv.v.II 21.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Latv.val. 23.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Mat. II. 49.kab.
Mūzika. 15.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Mājt.&tehn. M.. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
P.vēsture 31.kab.
Biol. 8.kab.
Literat. 29.kab.
Matem. 51.kab.
Soc.zin. 1.kab.R
Latv.val. 4.kab.R
T -4
Latv.val.. 21.kab. 21.kab.
Sports. szāle2 szāle1
Sports. szāle2 szāle1
Viz.m.. 1.kab.
Matem. 23.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mat. I 29.kab.
Soc.z.II. 43.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Datorika I. 54.kab. Datorika II 55.kab.
Ķīmija 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
Vēsture 31.kab.
Matem. 51.kab.
Literat. 10.kab.
Sports zāleR
Latv.val. 4.kab.R
T -5
F.mat. 20.kab.
Dabasz. 26.kab.
Ētika. 24.kab. Krist.m. 1.kab.
Mājt.&t. 23.kab.
Angļu val. I. 45.kab.
Mūzika I 15.kab.
Soc.z.II. 43.kab.
Literat. 30.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Datorika II. 55.kab. Datorika I 54.kab.
Datorika II. 55.kab.
Sports szāle2
Matem. 51.kab.
Krievu v. 46.kab.
Datorika f. 1.kab.R
Dabasz. 4.kab.R
T -6
F.mat. 24.kab.
F.mājt. 23.kab.
F.sportā. szāle1 F.sportā szāle2
Soc.z.I 43.kab.
Mūzika II. 15.kab.
Mājt.&tehn. M.. 14.kab. Mājt.&tehn. Z.I 18.kab.
Mat. I 49.kab.
P.vēsture. 31.kab.
Matem. 51.kab.
Krievu v. 46.kab.
Biol. 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
Datorika f. 4.kab.R
T -7
Klases 23.kab.
Klases.
Soc.z.I 43.kab.
Literat.II 29.kab.
Mājt.&tehn. M.. 14.kab. Mājt.&tehn. Z.I 18.kab.
Biol. 8.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Datorika I 54.kab.
Krievu v. 46.kab.
Fizika 49.kab.
Angļu v. 45.kab.
T -8
Angļu v. 45.kab.
Inf. 54.kab.
Biol. 8.kab.
T -9
C -1
Latv.val.. 21.kab. 21.kab.
Matem.. 20.kab. 20.kab.
Datorika f. 54.kab.
Mūzika. 15.kab.
Latv.val. 23.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 42.kab.
Krievu v.. 48.kab. Vācu val. 42.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Fizika 49.kab.
Mat. I 51.kab.
Angļu v. 45.kab.
Literat. 29.kab.
Sports szāle1
Vēsture 31.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Angļu v. 4.kab.R
C -2
Latv.val.. 21.kab. 21.kab.
Mājt.&t. 24.kab.
Soc.zin. 26.kab.
Angļu val. I. 1.kab.
Latv.val. 23.kab.
Matem. 30.kab.
Literat.II 10.kab.
Latv.v.II. 29.kab.
L.vēsture 31.kab.
Fizika 49.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 42.kab.
Vācu val.. 42.kab. Krievu v. 48.kab.
Matem. 51.kab.
Sports szāle1
Angļu v. 45.kab.
Matem. 1.kab.R
Angļu v. 4.kab.R
C -3
Matem.. 21.kab. 21.kab.
Soc.zin. 20.kab.
Matem. 26.kab.
Sports. szāle1
Matem. 23.kab.
Angļu val. I. 45.kab.
Viz.m.I 1.kab.
Mūzika II. 15.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Mat. I 49.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 42.kab.
Vācu val.. 42.kab. Krievu v. 48.kab.
Matem. 51.kab.
Biol. 8.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Dabasz. 1.kab.R
Latv.val. 4.kab.R
C -4
Matem.. 21.kab. 21.kab.
Dabasz. 20.kab.
Dabasz. 26.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Sports szāle1
Mājt.&tehn. M.. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Inf. I 54.kab.
P.vēsture. 31.kab.
Krievu v.. 48.kab. Vācu val. 42.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Fizika 49.kab.
Ķīmija 8.kab.
Latv.val. 29.kab.
Latv.val. 10.kab.
Viz.m. 2.kab.R
Matem. 4.kab.R
C -5
Sports szāle1
Latv.v.I. 20.kab. 20.kab.
Latv.v.I. 26.kab. Latv.v.II 21.kab.
Loģika f.. 55.kab. Datorika f. 54.kab.
Viz.m. 1.kab.
Mājt.&tehn. M.. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mūzika I 15.kab.
Mat. II. 43.kab.
Krievu v.. 48.kab. Vācu val. 42.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Fizika 49.kab.
F.mat. 51.kab.
Ķīmija 8.kab.
Literat. 10.kab.
Viz.m. 2.kab.R
Soc.zin. 4.kab.R
C -6
Klases 21.kab.
Loģika f.. 24.kab. Datorika f. 54.kab.
Viz.m. 1.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mat. I 29.kab.
Dabasz.II. 8.kab.
Mat. I 43.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Fizika 49.kab.
Latv.val. 10.kab.
Angļu v. 45.kab.
Vēsture 31.kab.
Matem. 51.kab.
C -7
Klases. 31.kab.
Klases. 31.kab.
Angļu v. 45.kab.
Ķīmija 8.kab.
Fizika 49.kab.
Literat. 10.kab.
Tehn.grafika 18.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Matem. 51.kab.
C -8
Klases 51.kab.
F.angļu v. 45.kab.
C -9
Pi-1
Latv.val.. 21.kab. 21.kab.
Matem.. 20.kab. 20.kab.
Mūzika 15.kab.
Angļu val. I. 1.kab.
Sports szāle1
Angļu val. I. 45.kab.
Latv.v.I 43.kab.
Latv.v.II. 29.kab.
Literat. 30.kab.
Biol. 10.kab.
Mat. I 51.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Tehn.grafika 18.kab.
Ķīmija 8.kab.
Klases 48.kab.
Sports zāleR
Matem. 4.kab.R
Pi-2
Matem.. 21.kab. 21.kab.
Ētika. 20.kab. Krist.m. 1.kab.
Matem. 26.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Matem. 23.kab.
Latv.v.I 30.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
P.vēsture 31.kab.
Mājt.&tehn. M.. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Ķīmija 8.kab.
Fizika 49.kab.
Kultor.. 10.kab. Psiholoģ. 48.kab.
Kultor.. 10.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Viz.m. 2.kab.R
Pi-3
Viz.m. 1.kab.
Latv.v.I. 20.kab. 20.kab.
Latv.v.I. 26.kab. Latv.v.II 21.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Literat. 30.kab.
P.vēsture 31.kab.
Mat. II. 49.kab.
Angļu v. 45.kab.
Mājt.&tehn. M.. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Matem. 51.kab.
Literat. 29.kab.
Ķīmija 8.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Viz.m. 2.kab.R
Pi-4
Viz.m. 1.kab.
Dabasz. 20.kab.
Angļu v. 26.kab.
Dabasz.. 24.kab.
Mūzika 15.kab.
Dabasz. 8.kab.
Mājt.&tehn. M.. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M.. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ I szāle2
Angļu v.. 45.kab.
Literat.. 30.kab.
Matem. 51.kab.
Vēsture 31.kab.
Ekonom. 43.kab.
Fizika 49.kab.
Matem. 1.kab.R
Sports zāleR
Pi-5
Ētika. 21.kab. Krist.m. 1.kab.
Sports. szāle2 szāle1
Sports. szāle2 szāle1
Mat. I 24.kab.
Dabasz. 23.kab.
Matem. 29.kab.
Mājt.&tehn. M.. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M.. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Biol. 8.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Angļu v. 45.kab.
Inf. 54.kab.
Ekonom. 43.kab.
Vēsture 31.kab.
Mājt.&t. 2.kab.R
Latv.val. 4.kab.R
Pi-6
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Mat. I 29.kab.
Viz.m.II. 1.kab.
Mat. I 49.kab.
Literat.. 10.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Mājt.&tehn. M.. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem. 51.kab.
Biol. 8.kab.
Pi-7
Mat. I 49.kab.
Biol. 8.kab.
Mājt.&tehn. M.. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Ekonom. 43.kab.
F.mat. 51.kab.
F.angļu v. 45.kab.
Pi-8
F.angļu v. 45.kab.
Pi-9
Untis 2013         Pārnest uz index lapu         Untis Stundu saraksta pl?no?anas programma